מעל 55 שנות ניסיון מתחילות
בשילוש המושלם: שירות, איכות, מקצועיות.

איכות הסביבה

חברת יונקס בע"מ מודעת לצורך בשיפור מתמיד של רמת האיכות והשירות, ומכירה בדרישות ובציפיות של לקוחותיה. לפיכך מחויבת החברה לנקוט בכל האמצעים הדרושים על-מנת לממש את מחויבותה לסביבה, דבר הבא לידי ביטוי בייצור, בשירות ובפעולות האחזקה. מתקני החברה מפוקחים במשך כל השנה ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשויות המקומיות, ועומדים בכל התנאים והדרישות.

איכות הסביבה ביונקס

עקרונות החברה

החברה מקנה ללקוחותיה את הביטחון שהמדיניות הסביבתית המוצהרת והנדרשת אכן מושגת.
החברה מקפידה על מדיניותה הסביבתית בכדי למלא את צרכי הלקוח.
החברה מקנה להנהלתה את הביטחון שהמדיניות הסביבתית אליה מתכוונת ההנהלה אכן מושגת ונשמרת.
החברה משיגה את יעדי המדיניות הסביבתית בעלות המאפשרת לחברה להתמודד בשוק במחירים תחרותיים.

יעדי החברה

אימות ובדיקת איכות ההתאמה של עבודות יצור מתקני טיפול במים ומתן שירות בפעולות התפעול, הרכש, היצור, השירות, האחזקה ובחינת העבודה המבוצעת ע"י החברה בהיבטים של איכות הסביבה.
תפעול נכון, תקין ואיכותי של היצור, תוך שמירה קפדנית על נושאי הסביבה כמו מניעת ריח, רעש, זיהומי קרקע ומי תהום וכדומה.

עמידה בדרישות

לעמוד בכל הדרישות, המטלות וההתחייבויות החוקיות שקיבלה על עצמה החברה בעבודתה בהתאם לרישיונות השונים שקיבלה.
על-מנת ליישם את נוהלי איכות הסביבה באופן נאות שיבטיח את השגת היעדים שלה, פועלת חברת יונקס בע"מ במספר מישורים:
שילוב שיקולים סביבתיים בתהליכי ייצור, ובכלל זה אימוץ טכנולוגיות חדישות המונעות יצירת פסולת מסוכנת וחוסכות במשאבים כמו אנרגיה ומים.
בקרה רצופה על השפעת פעולות המפעל, מוצריו או שירותיו על הסביבה.
מחויבות הנהלת המפעל לשיפור מתמיד באיכות הסביבה ומניעת זיהום.
מחויבות המפעל לעמידה בכללים, בחוקים ובתקנות סביבתיות רלוונטיות.

איכות ביונקס

בואו נכיר יותר

טלפון אחד שיעשה לכם את כל ההבדל
השאירו פרטים ואחד מנציגנו יחזור אליכם בהקדם!

שנחזור אליכם?

השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם
או התקשרו: 077-9976977